Meny Stäng

Ansvar

Vi tar ansvar genom en naturvänlig miljöplan.

Vi följer dessa punkter vid målningsarbeten
Endast vattenbaserade färger kommer att användas.

Rengöring av verktyg och maskiner
Avfall efter rengöring av verktyg minimeras genom att skrapa ur merparten av färgen tillbaka i burken. Vid kortare avbrott i användandet förvaras verktygen lufttätt (i exempelvis plastfolie). Rengöring av verktyg och maskiner utföres genom användandet av verktygstvätt så att tvättvatten ej går ut i avloppen eller orenat till naturen.

Skyddstäckning
I största möjliga utsträckning skall papper och tyg användas för täckning. Där användning av plastfolie för täckning är nödvändig skall endast miljövänlig plastfolie användas. Sopsäckar av papper skall användas.

Hantering av överbliven färg
För att minimera mängden av överbliven färg skall noggrann mängdberäkning göras innan beställning. Överbliven färg skall i största möjliga utsträckning återanvändas (som exempelvis grundfärg). Överbliven färg som av någon anledning inte går att återanvända skall tas om hand på ett miljöriktigt sätt genom destruktion.

Hantering av emballage
Tomburkar skall insamlas, rengöras och återlämnas till leverantören enligt deras anvisningar. Papp, papper och kartong lämnas till återvinning.

Transporter
Transporter skall samordnas i syfte att minimera dessa till det allra nödvändigaste.

Administration
Brevpapper, kuvert m.m. skall vara miljödeklarerade. Bläck och tonerkassetter skall lämnas till återvinning.

Säkerhet

 

Vi tar ansvar för våra arbetare och en säker arbetsplats. Därför använder vi oss av förebyggande åtgärder för att motverka olyckor.

På detta sätt undviker vi oroliga kunder eller att onödiga risker tas av våra anställda. Ett ansvarsfullt arbete ligger alltid på vår agenda.